MESTO

TURIZMUS


Mór Jókai

18. február 1825 Komárno - 5. máj 1904 Budapešt

Jedna z najvýznamnejších postáv maďarskej a svetovej literatúry sa narodil 18. februára 1825 v Komárne. Svoje štúdia začal vo svojom rodnom meste, po ukončení sa stal právnikom. Celý svoj život však venoval literatúre. Vo svojich románoch sa zaoberá s históriou svojho rodného mesta, a podáva verný obraz aj o historických udalostiach Uhorska. Navýznamnejšími jeho románmi sú: Zlatý človek, Zoltán Kárpáthy. Jeho diela preložili do viac ako 20 jazykov, a niekoľko z nich aj sfilmovali. Bol členom Maďarskej Akadémie vied. Zomrel v Budapešti 5. mája 1904. Na jeho pamiatku usporiadajú v jeho rodnom meste festival maďarských amatérskych divadelných súborov na Slovensku, tzv. Jókaiho dni.