MESTO

TURIZMUS


Nové ihrisko bude odovzdané koncom júna

Komárno sa v predchádzajúcom období zapojilo do dvoch podobných súťaží. Súťaž o ďalšie ihrisko Žihadielko v rámci projektu spoločnosti LIDL sa nám  podarilo vyhrať a v projekte spoločnosti TESCO sme skončili na druhom mieste.
Slávnostné otvorenie nového detského parku Žihadielko sa plánuje uskutočniť 29. júna na Ulici slobody. Projektovú dokumentáciu prevzal primátor mesta Komárno Béla Keszegh 18. marca 2019. V rámci slávnostného otvorenia nového ihriska bude zaujímavý program pre rodiny a na malých návštevníkov bude čakať mnoho lákavých prekvapení. Hodnota nového herného parku je takmer 70 000 eur, z toho bolo z mestského rozpočtu vyhradených 10 000 eur.
Vďaka projektu spoločnosti TESCO "Vy rozhodujete, my pomáhame“, na nedávno obnovenom ihrisku na Ulici Selyeho pribudne k novým hojdačkám a hračkám aj nová zeleň. Hlavným zámerom okrem skrášľovania prostredia bude izolovanie parkoviska od ihriska a zvýšenie bezpečnosti detí. Minulý rok na rozvoj tohto detského ihriska bolo vyčlenených z rozpočtu mesta 20 000 eur a ďalších 10 000 eur venovala Nadácia spoločnosti ARRIVA. Detské ihrisko na Ulici Selyeho získalo národné uznanie, pretože sa v ňom nachádzajú aj špeciálne herné prvky pre postihnuté deti.