MESTO

TURIZMUS


Obnova Ulice Eötvösovej bude pokračovať

Vážení občania! Mesto Komárno Vás s úctou informuje, že od 16.apríla.2018 do 16.júna 2018 na ulici Eötvösa (na úseku medzi Ulicou záhradníckou a špitálskou) budú pokračovať práce obnovy miestnej komunikácie. V prípade nepriaznivého počasia pre daný druh práce sa termíny realizácie môžu zmeniť.

Práce budú prebiehať za čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie. Dočasné dopravné značenia osádza a obmedzenie premávky počas stavebných prác riadi zhotoviteľ stavby EUROVIA SK, a.s. Košice. Počas prác treba počítať s priestorovými obmedzeniami pri prejazde touto cestou, preto doporučujeme zvoliť si inú dopravnú trasu resp. naplánovať si cestu s určitou časovou rezervou.

Týmito prácami by nemali byť obmedzené vjazdy k nehnuteľnostiam, ale parkovanie bude počas vykonávania prác môže byť obmedzené. Preto Vás žiadame, aby ste počas vykonávania prác (od 7.00 h do 18. 00 hod) na tomto úseku ulice neparkovali. Spoluprácu v prípade vyskytujúcich sa problémov pri zabezpečení nevyhnutného vjazdu do dvora, pri vývoze odpadu počas zemných prác a podobne poskytne na mieste stavbyvedúci zhotoviteľa.

Žiadame Vás o trpezlivosť počas vykonávania týchto prác. Za pochopenie ďakujeme.