MESTO

TURIZMUS


Ocenili najlepších športovcov roka

Mesto Komárno v rámci slávnostného galaprogramu ocenilo najúspešnejších športovcov za rok 2019. Návrhy na ocenenie športovcov, klubov, trénerov mohli podávať športové kluby, následne športová komisia rozhodla o ocenených. Okrem športovcov v jednotlivých kategóriách bola odovzdaná aj cena pre športovú osobnosť a tento rok bola zavedená novinka - prostredníctvom facebookového hlasovania sa rozhodlo o cene diváka.

 

Primátor mesta, Béla Keszegh, vo svojom príhovore uviedol, že považuje za dôležité, aby sme mali športové vzory, ktoré vďaka svojej vytrvalosti a snahe dosiahli tieto výnimočné výsledky. Je  tiež dôležité, aby tieto výsledky dotvárali obraz mesta, ktorý chceme o Komárne vytvoriť a na ktorý sme my hrdí.

 

Fotogalériu nájdete: TU