MESTO

TURIZMUS


Odberné miesta 20 - 21. Februára 2021

Počas týždňa bude testovanie nepretržite prebiehať, ale samospráva opäť zabezpečí pre občanov testovanie cez víkend.
Znova bude možnosť sa na testovanie zaregistrovať. Prosíme rodičov (škôlkarov, školákov), učiteľov a pedagógov, aby sa testovania zúčastnili na príslušných školách prostredníctvom registrácie.  
   Prosíme rodičov detí, ktoré navštevujú školy a škôlky, aby podľa možnosti sa testovania zúčastnili  obaja rodičia (povinnosť má jeden z rodičov) a tým chránili bezpečný chod škôl.
   O čakacích dobách budeme pravidelne informovať aj počas tohto víkendu, sledujte tieto časy predtým, ako sa pustíte na odberné miesta otestovať sa.
 

Registrácia: https://kntest.sk/