MESTO

TURIZMUS


Odborné fórum k obchvatu Komárna

 Výstavba plánovaného obchvatu mesta Komárno vyvolal medzi obyvateľmi množstvo diskusií a niekoľko petícií. Väčšina súhlasí s tým, že mesto obchvat potrebuje, jeho trasovanie však vytvára množstvo rozdielnych názorov. Vedenie mesta usporiadalo na túto tému odborné fórum, na ktorom bolo umožnené pred konečným rozhodnutím prejednať podrobnosti.
Spustením výstavby nového mostu na Dunaji a práve s prebiehajúcim procesom schvaľovania územného plánu mesta sa dostala na pretras aj otázka obchvatu. Trasa bola pred mnohými rokmi navrhnutá tak, že jej časť prechádza ponad Mŕtve rameno Váhu, čo mnohým prekáža. Bol preto vypracovaný nový variant, s ktorým ale nesúhlasia obyvatelia mestskej časti Hadovce. Samotný projekt je veľmi zložitý, nakoľko okolo mesta Komárno sa nachádza množstvo chránených území a vodných plôch.
„Poslanci mesta Komárno stoja pred veľmi ťažkým rozhodnutím, jeho základy boli položené pred asi desiatimi rokmi, z hľadiska budúcnosti, z hľadiska rozvoja však toto rozhodnutie môže ovplyvniť mesto Komárno na niekoľko desiatok rokov. Poloha nového mosta je daná, máme údaje o doprave prechádzajúcej mestom, a samozrejme sa musím prispôsobiť aj plánom vyššieho územného celku v Nitre. Zmena územného plánu mesta ovplyvní mnohé lokality, preto musíme byť pri jeho schvaľovaní veľmi obozretní“ – uviedol primátor mesta László Stubendek.
Odborné fórum sa uskutočnilo 4. Septembra 2017 v budove Dôstojníckeho pavilónu od 14-tej hodiny. Pozvánky boli zaslané všetkým dôležitým odborným skupinám, ktoré sa zúčastnili projektovania alebo by sa mali zúčastniť samotnej výstavby obchvatu. Prítomní boli aj zástupcovia Ministerstva dopravy. Územný plán mesta ktorého súčasťou je aj obchvat sa dostane do rokovania pred poslancov mesta opäť na jesenných zasadnutiach.
Program odborného fóra bol nasledovný:
Úvod – PhDr. Szabó Ingrid, vedúca Odboru rozvoja: doterajšie rozhodnutia týkajúce sa nového mostu a obchvatu, možnosti zmeny územného plánu mesta,
Slovenská správa ciest – inžinier Peter Pšenek, vedúci projektu na slovenskej strane:  informácie k prebiehajúcej výstavbe nového mosta a k dopravnej situácii pri napojené mostu na existujúcu cestnú sieť,
Dopravoprojekt, a.s. – inžinier Ladislav Nagy, zodpovedný projektant nového mostu: k samotnému mostu,
HBH projekt – projekčná kancelária – inžinierka Blanárová Tatiana: informatívna správa o uskutočniteľnosti projektu spojenia južnej a severnej magistrály, ktorá zahŕňa aj obchvat mesta ako súčasť,
Národná diaľničná spoločnosť – inžinier Tomáš Polár, vedúci oddelenia projekcie a prípravy dialníc: hlásenie o stave prípravných prác na obchvate mesta,
MUDr. Tibor Bastrnák, poslanec SNR: regionálne súvislosti obchvatu a možnosti rozšírenia rýchlostnej cesty R8,
Ministerstvo dopravy a rozvoja – Juraj Valent, poradca ministra: oboznámenie v súvislosti s obchvatom,
INEKO, inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – Ján Kovalčík: analytik,
Otázky od občanov a odpovede odborníkov.
„Rozhodnúť v takto dôležitej veci je možné jedine na základe odborných stanovísk, samozrejme vypočujúc si názory občanov. Z tohto dôvodu sme zorganizovali toto odborné fórum, na ktorom mali možnosť prehovoriť ako odborníci, tak aj občania mesta“ – dodal primátor mesta.

VIDEO

1. PREZENTÁCIA

2. PREZENTÁCIA

3. PREZENTÁCIA