MESTO

TURIZMUS


Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta, že odvoz odpadu bude počas veľkonočných sviatkov prebiehať nasledovne:
- 30. marca 2018 (na Veľký piatok) podľa bežného harmonogramu,
- namiesto 2. apríla 2018 (Veľkonočný pondelok) sa odvoz vykoná 1. apríla 2018 v nedeľu.