MESTO

TURIZMUS


Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta, že odvoz odpadu bude počas veľkonočných sviatkov prebiehať nasledovne:

- 10. apríla 2020 (na Veľký piatok) podľa bežného harmonogramu,
- taktiež triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (tento týždeň len zelený odpad) v rodinnej zástavbe,
 - namiesto 13. apríla 2020 (Veľkonočný pondelok) sa odvoz vykoná 12. apríla 2020
  (v nedeľu) podľa pondelňajšieho harmonogramu.