MESTO

TURIZMUS


Ošetrovné (OČR) v súvislosti s koronavírusom

Rodičia, ktorí ostatnú doma so svojimi deťmi (nie staršími ako 10 rokov) počas uzatvorenia školských zariadení z dôvodu koronavírusu, majú nárok na ošetrovné od Sociálnej poisťovne.
V záujme obmedzenia osobného kontaktu u pediatrov a návštev v pobočkách Sociálna poisťovňa zaviedla zjednodušený spôsob podania žiadosti o ošetrovné v súvislosti s koronavírusom a následným uzatvorením školských zariadení.
Netreba chodiť k lekárovi, netreba chodiť do pobočky Sociálnej poisťovne. Postup je nasledovný: Žiadosť si možno uplatniť prostredníctvom telefonického kontaktu na príslušnú pobočku (bude spísaná ústna žiadosť s pracovníkom Sociálnej poisťovne) alebo prostredníctvom nového formulára:

 

https://www.socpoist.sk/aktuality-novy-formular-na-ziadost-o-osetrovne-zo-socialnej-poistovne--aj-v-anglickom-a-nemeckom-jazyku-/48411s68346c
 

Formulár treba vyplniť a obratom – e-mailom alebo v tlačenej podobe poštou, či vhodením do schránky na pobočke pri vstupe - poslať do pobočky.