MESTO

TURIZMUS


Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Bol zaznamenaný veľký nárast návštev na úradoch, v klientskych centrách, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!
 

Chceme poprosiť všetkých občanov, ak to nie je naozaj nevyhnutné, aby nechodili na úrady, aby využili možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k svojim požiadavkám, žiadostiam informovali telefonicky.
 

V záujme zachovania zdravia Vás, Vašich blízkych a pracovníkov na úrade  Vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny!
 

Za pochopenie ďakujeme.