MESTO

TURIZMUS


Oprava ciest okolo Stefánikovho námestia

Vážení  občania, mesto Komárno Vás s úctou informuje, že pred obnovou miestnych komunikácií podľa harmonogramu prác SPP-distribúcia a,s, od 31.7.2017 sa začínajú  práce výmeny verejného plynovodu a prípojok na miestnych komunikáciach – stavba MP KN 2017: 
Nám. M.R. Štefánika : od 31.7.2017 do 8. 9.2017
ul. Biskupa Királya  (od ul. Záhradníckej po Špitálsku ul.) :  od 7.8.2017 do 8.9.2017
ul. Eötvösa (od ul. Záhradníckej po Špitálsku ul.) : od 28.8.2017 do 6.10.2017
Práce budú prebiehať za čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie. Parkovanie bude obmedzené počas trvania stavebných prác. Dočasné dopravné značenia osádza a obmedzenie premávky počas stavebných  prác  riadi zhotoviteľ stavby.
Žiadame vodičov cestných motorových vozidiel,  aby sledovali   dočasné dopravné značenia  umiestnené na miestnej komunikácii zhotoviteľom počas vykonávania prác, aby nedošlo k zbytočným nepríjemnostiam a pokutám za porušenie pravidiel cestnej premávky. Na parkovanie doporučejeme využiť priľahlé ulice, resp. v nutnom prípade je k dispozícií aj verejné  parkovisko na ul. Hradnej.