MESTO

TURIZMUS


Orez konárov na Eötvösovej ulici

Informujeme ctených občanov, že v súvislosti s obnovou miestnej komunikácie Eötvösova ul., ktorá sa začína 17.7.2017 bude pred zahájením obnovy potrebné vykonať orez konárov stromov na obidvoch stranách ulice.
Preto prosíme vodičov motorových vozidiel, aby dňa 12. júla (streda) v čase od 7:00 do 15:00 neparkovali na krajoch ul. Eötvösova v úseku od Dunajského nábrežia po Cintorínsky rad, a dňa 13. júla (štvrtok) v čase od 7:00 do 15:00 v úseku od ul. Cintorínsky rad po Meštiansku ul. v záujme zabezpečenia prístupu potrebnej techniky vykonávajúcej orez konárov.
Na parkovanie odporúčame využiť priľahlé ulice, resp. v nutnom prípade je k dispozícií aj verejné parkovisko na ul. Hradnej.

Za pochopenie ďakujeme.