MESTO

TURIZMUS


Oznámenie - obnova ciest

Mesto Komárno Vás informuje, že v dňoch 18. až 20.9.2017 na úseku medzi Valchovníckou ulicou a ulicou Eötvösa sú plánované výkopové práce SPP – Distribúcia , a.s..
Nakoľko na tomto úseku v týchto komunikáciach budú vykonané  celkom 2ks stavebné jamy, je nutné počítať s priestorovými obmedzeniami pri prejazde touto cestou, preto doporučujeme zvoliť si inú dopravnú trasu resp. naplánovať si Vašu cestu s určitou časovou rezervou.

V nutných prípadoch bližšie informácie za SPP-Distribúcia a.s. Vám môže poskytnúť koordinátor prác Ing. Dana Kováčová, tel.: 0917 647 811 ill. resp. na mieste stavbyvedúci zhotoviteľa ŠIPS, s.r.o. Zlaté Moravce.
Žiadame Vás o trpezlivosť počas vykonávania týchto prác. Za pochopenie ďakujeme.