MESTO

TURIZMUS


Oznámenie o úplnej uzávierke cesty

 Mesto Komárno oznamuje úplnú krátkodobú uzávierku štátnej cesty I/64 Komárom-Komárno-Nové Zámky  a miestnych komunikácií:
- dňa 22. apríla 2018 v čase od 11:50 hod. do 13:00 hod. z dôvodu uskutočnenia 44. ročníka Medzinárodného pouličného behu Komárom – Komárno. Úplná uzávierka sa týka štátnej cesty I/64 Komárom-Komárno-Nové Zámky a nasledovných miestnych komunikácií: Lehárová ul., Palatínová ul., Námestie gen. Klapku, Elektrárenská cesta, Vnútorná okružná, Tabaková a Hradná ulica. Premávku počas uzávierky miestnych komunikácií budú regulovať príslušníci Mestskej polície Komárno.
- dňa 29. apríla 2018  v čase od 11:30 hod. do 12:00 hod. z dôvodu uskutočnenia akcie „Ťahania ľanom na Alžbetinom moste“.