MESTO

TURIZMUS


Oznámenie o uzávierke miestnych komunikácií

Mesto Komárno oznamuje, že z dôvodu uskutočnenia podujatia „IV.Komarátsky festival detí“ bude úplne uzatvorená Hradná ulica a Vnútorná okružná v úseku od detského parku po parkovisko na Vnútornej okružnej ulici dňa 27.05.2018 od 800 hod.  do 2000 hod. Premávka bude odklonená na obchádzkovú trasu v smere od Hradnej ulici na Športovú ulicu a Vnútornú okružnú ulicu. 

Taktiež oznamujeme, že bude úplne uzatvorená štátna cesta I/64 v priestore sklopného mosta od 01.06.2018 do 01.08.2018 z dôvodu realizácie rekonštrukcie vrchnej stavby sklápacieho mosta na štátnej ceste I/64. Obchádzková trasa bude vedená po štátnej ceste I/63 (Mederčská ul. a Bratislavská cesta) a po miestnych komunikáciách Ul.A.Jedlika a Platanová alej a bude vyznačená dočasným dopravným značením. Nákladná a ostatná doprava nad 3,5t bude odklonená po ceste I/63 do Veľkého Medera a následne po ceste I/63 cez hraničný most v Medveďove do Maďarska. Prechod po miestnych komunikáciách Platanová alej a Ul.A.Jedlika bude umožnená pre pravidelnú prihraničnú autobusovú dopravu spol. KNYKK Zrt. a nepravidelnú cezhraničnú autobusovú dopravu spol. ARRIVA Nové Zámky a.s.. Pohyb chodcov a cyklistov cez sklopný most po obojstranných chodníkoch bude počas realizácie stavby a úplnej uzávierky umožnený.