MESTO

TURIZMUS


Oznámenie o vykonaní postreku

HARMONOGRAM! Oznamujeme obyvateľom mesta, že v súlade s podmienkami dezinsekčného zásahu zameraného na zníženie výskytu komárov v meste Komárno, sa pozemný postrek uskutočňuje denne ráno medzi 5.30-7.30 hod. a večer v čase medzi 19.30-21.30 hod. (v závislosti od poveternostných podmienok), podľa určeného harmonogramu. Chemický postrek sa vykonáva motorovým vozidlom vybaveným so zmlhovačom určeným na aplikáciu insekticídu do prostredia. Postrekujú sa dospelé komáre, látkou FOVAL CE. Látka nie je nebezpečná na ľudský organizmus. Dezinsekciu vykonáva firma: ST-IngInvest s.r.o.

 

9.6.2021 (streda-szerda)
VEČER/REGGEL: Robotnícka štvrť – Bene, sídl. Bauring – Bauring lakótelep, parky/parkok: Lidice, Panoráma,

10.6.2021 (štvrtok-csütörtök)
RÁNO/REGGEL: VII. sídlisko – VII. lakótelep
VEČER/ESTE: Letecké pole - Singellő

11.6.2021 (piatok-péntek)
RÁNO/REGGEL: Mŕtvé rameno Váhu – Holt-Vág
VEČER/ESTE: Parky v centre mesta – Belvárosi parkok: Štefánik, Lehár, Vodná veža-víztorony

12.6.2021 (sobota-szombat)
RÁNO/REGGEL: Park Anglia, detské ihrisko, centrum mesta, Dvor Dôstojníckeho paviónu – Anglia park, Gyerekpark, Belváros, Tiszti pavilon udvara
VEČER/ESTE: záhradkárska oblasť Teheľňa smer Kava a smer Iža – Téglagyár kertövezetKava és Izsa irányában