MESTO

TURIZMUS


Oznámenie

Vážení občania! Mesto Komárno Vás s úctou informuje, že od 10,októbra 2017 sa pokračuje obnova miestnej komunikácie na ul. Komáromi Kacza. Práce budú prebiehať za čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie. Parkovanie na ul. K.Kacza bude obmedzené počas trvania stavebných prác. Dočasné dopravné značenia osádza a obmedzenie premávky počas stavebných prác riadi zhotoviteľ stavby . Žiadame vodičov cestných motorových vozidiel, aby sledovali dočasné dopravné značenia umiestnené na miestnej komunikácii zhotoviteľom., aby počas vykonávania prác, od 6.45 hod do 18.00 hod neparkovali na ul. K.Kacza, aby nedošlo k zbytočným nepríjemnostiam a pokutám za porušenie pravidiel cestnej premávky. Žiadame Vás o trpezlivosť počas vykonávania týchto prác. Za pochopenie ďakujeme.