MESTO

TURIZMUS


Oznámenie

Oznamujeme ctenej verejnosti, že dňa 01.06.2018 (piatok) bude Mestský úrad v Komárne z technických príčin zatvorený, služby úradu bude poskytovať v obmedzenom rozsahu (pokladňa, podateľňa a overovanie od 8:00 do 12:00) kancelária prvého kontaktu na adrese Námestie gen. Klapku č. 1.

Za pochopenie ďakujeme.