MESTO

TURIZMUS


Oznámenie

V zmysle vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. na Mestskom úrade Komárno je upravený pracovný čas skrátením pracovného času.
Týmto oznamujeme verejnosti, že úradné hodiny na Mestskom úrade Komárno na základe pokynu prednostu Mestského úradu Komárno sa menia nasledovne od 13.08.2018 do 17.08.2018: od 7:30 hod. do 13:30 hod.
Kancelária prvého kontaktu (pokladňa, podateľňa a overovanie)  na adrese Námestie gen. Klapku č. 1 bude otvorená nasledovne:

13.08.2018 (pon.) 7:30 – 12:00 13:00 – 14:00
14.08.2018 (ut.) 7:30 – 12:00 13:00 – 14:00
15.08.2018 (str.) 7:30 – 12:00 13:00 – 15:45
16.08.2018 (štv.) 7:30 – 12:00 13:00 – 14:00
17.08.2018 (pia.) 7:30 – 12:00