MESTO

TURIZMUS


Oznámenie

Správa z monitorovania kalamitného stavu komárov v meste Komárno a okolí TU

 

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne vo veci kalamitného výskytu komárov v meste Komárno TU