MESTO

TURIZMUS


Oznámenie

Oznamujeme občanom, že registráciu pobytu cudzích štátnych príslušníkov vykonáva:
 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Nové Zámky
sídlo: Bitúnkova 8, Nové Zámky 949 36
e-mail: ocp.novezamky@minv.sk
tel.: +421-96133-3208, +421-96133-3201

 

Sociálny a správny odbor Mestského úradu Komárno v zmysle zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vedie iba evidenciu pobytu občanov Slovenskej republiky.