MESTO

TURIZMUS


Plán spojenia evakuačnej komisie

PLÁN SPOJENIA
Evakuačnej komisie obvodného úradu Komárno

Názov Telefón + mobil Fax e-mail
Obvodný úrad Komárno
Odbor CO a KR
035 77 14 131
0911 627 613
 035 77 13 122 oco@kn.vs.sk
Krízový štáb a sekretariát KŠ Obvodného úradu 035 77 01 694  035 77 01 694 ro@kn.vs.sk
Evakuačná komisia Obvodného úradu 035 77 14 132  035 77 13 122 oco@kn.vs.sk