MESTO

TURIZMUS


Pomáhajme miestnym pohostinstvám

Pandémia v mnohých prípadoch riadne sťažila situáciu podnikateľov. Obmedzenia spôsobujú veľké výpadky najmä reštauráciám a pohostinstvám. Čiastočne síce môžu prevádzkovať terasy, avšak prevádzkové obdobie letných terás sa podľa platných predpisov koncom októbra skončilo.

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor Béla Keszegh predložil poslancom návrh, v zmysle ktorého by pohostinstvá mohli naďalej prevádzkovať terasy počas mimoriadnej situácie, keď vo svojich interiéroch hostí prijímať nemôžu. V prípade priaznivého počasia by mohli naďalej obslúžiť svojich zákazníkov na terasách. Pohostinstvá v Komárne neplatia za územie obsadené letnými terasami, tj. podnikatelia používajú verejné priestranstva zdarma.

Podnikatelia majú možnosť nahlásiť na mestskom úrade zmenu množstva odvážaného odpadu, teda ak z dôvodu obmedzení produkujú menej odpadu, môžu trochu ušetriť aj týmto opatrením.

„Bolo by dôležité, aby sme podľa možností pomáhali týmto podnikateľom, veď poskytujú prácu mnohým ľuďom. Kvôli rôznym obmedzeniam si častejšie objednávame jedlo na donášku do domu, čo trochu zmierňuje výpadok príjmu. Pomáhajme miestnym podnikateľom, uvedomelým nakupovaním a objednávaním pomôžeme mnohým komárňanským rodinám” – uviedol primátor Béla Keszegh.