MESTO

TURIZMUS


Športová komisia

Ing. Konštantín Glič - predseda

MUDr. Anton Marek - člen poslanec
MUDr. Attila Horváth - člen poslanec
MUDr. Szilárd Ipóth - člen poslanec
Mgr. Igor Horváth - člen odborník
Broczky Ladislav - člen odborník
Ing. Ferencz Ladislav - člen odborník
Norbert Bak - člen odborník
Ing. Szilárd Kovács - člen odborník
Róbert Szayka - člen odborník

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2015      
17.02.2015 PDF PDF PDF
31.03.2015 PDF PDF PDF
06.05.2015 PDF PDF PDF
10.06.2015 PDF PDF PDF
15.07.2015 PDF PDF PDF
07.09.2015 PDF PDF PDF
20.10.2015 PDF PDF PDF
24.11.2015 PDF PDF PDF
2016
12.01.2016  PDF  PDF PDF
26.01.2016  PDF  PDF PDF
01.03.2016   PDF PDF PDF
24.03.2016  PDF  PDF PDF
21.06.2016  PDF  PDF PDF
13.09.2016  PDF  PDF PDF
18.10.2016  PDF  PDF PDF
23.11.2016 PDF PDF PDF
 2017      
10.01.2017 PDF PDF PDF
17.01.2017 PDF PDF PDF
14.02.2017 PDF PDF PDF
05.06.2017 PDF PDF  PDF
12.09.2017 PDF PDF PDF
24.10.2017 PDF PDF PDF
 28.11.2017  PDF  PDF  PDF
2018      
23.01.2018     PDF
30.01.2018 v zápisnici v zápisnici PDF