MESTO

TURIZMUS


Poslanci

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Komárna (Štatút mesta § 14).

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta Komárna, vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona o obecnom zriadení (Štatút mesta § 15).

  Név    Választási körzet e-mail, mobil
 1.  
Marián Molnár, Ing.
MOST - HÍD - MKDSZ 1 marian.molnar@komarno.sk 
 2.
Ján  Vetter, Ing.
 nezávislý kandidát  2  jan.vetter@komarno.sk
 3.
Ondrej Gajdáč, Mgr.
 nezávislý kandidát  2  ondrej.gajdac@komarno.sk
 4.
Magdaléna Tárnok, Mgr
 nezávislý kandidát 2

 magdalena.tarnok@komarno.sk

 5.
Baltazár Ryšavý
  nezávislý kandidát 2  baltazar.rysavy@komarno.sk
 6.
  Zoltán Bujna Ing.
 nezávislý kandidát 2  zoltan.bujna@komarno.sk
 7.
Anton Marek, MUDr.
 nezávislý kandidát 2

 anton.marek@komarno.sk

0911703325

 8.


Imre Andruskó, Mgr.

MOST - HÍD - MKDSZ 2

 imre.andrusko@komarno.sk

0915613422

 9.
Csilla Szabó, Mgr.
 nezávislý kandidát 2   csilla.szabo@komarno.sk
 10.
György Batta, Mgr.
 MOST - HÍD - MKDSZ 2  gyorgy.batta@komarno.sk
 11.
Károly Less, Mgr.
SMK-MKP 2

 karoly.less@komarno.sk

0915370710

 12.
  Štefan Bende, JUDr.
 nezávislý kandidát 2  stefan.bende@komarno.sk
 13.
  Patrik Ruman, Mgr.
 nezávislý kandidát 2 patrik.ruman@komarno.sk 
 14.
Attila Horváth, MUDr.
  nezávislý kandidát 3

 attila.horvath@komarno.sk

Facebook

0905933566

 15.
Szilárd Ipóth, MUDr.
  nezávislý kandidát 3  szilard.ipoth@komarno.sk
 16.
Margit Keszegh, JUDr.
 nezávislý kandidát 3

margit.keszegh@komarno.sk

0908  784 494
 

 17.
Dávid Kovács
 nezávislý kandidát 3

 david.kovacs@komarno.sk

Facebook

0904 588 199
 

 18.
Imre Knirs, PhDr.
 SMK-MKP 3  imre.knirs@komarno.sk
 19.
László Stubendek Ing.
 nezávislý kandidát 3

laszlo.stubendek@komarno.sk

 20.
Timea Szénássy, Mgr.
 nezávislý kandidát 3

 timea.szenassy@komarno.sk

Facebook

 21.
Zsolt Feszty
nezávislý kandidát 3

 feszty.zsolt@gmail.com

zsolt.feszty@komarno.sk

 

 22.
Peter Korpás, Ing.
nezávislý kandidát 3  peter.korpas@komarno.sk
 23.  
    Ildikó Bauer,  Mgr.
SMK - MKP 3  ildiko.bauer@komarno.sk
 24.  
Zsolt Sebő, MUDr.
  HÍD - MKDSZ 3 zsolt.sebo@komarno.sk
 25.  
Tamás Varga,JUDr.
 nezávislý kandidát 3 tamas.varga@komarno.sk

Volebné obvody: