MESTO

TURIZMUS


Pozvánka na verejné odborné fórum

POZVÁNKA na odborné fórum v súvislosti s výstavbou plánovaného obchvatu v Komárne

Mesto Komárno dňa 4. septembra 2017 organizuje verejné odborné fórum v súvislosti s vybudovaním obchvatu mesta nadväzujúceho na prístupovú cestu k budúcemu mostu nad Dunajom. Cieľom odborného fóra je predstaviť možnosti a koncepciu rozvoja mesta.
Na odbornom fóre odborníci a rozhodovacie orgány predstavia svoje stanoviská a argumenty. Po prezentáciách bude možné položiť otázky.
 
Termín podujatia: 4. septembra 2017,  o 14:00 hod.
Miesto podujatia: Komárno, Dôstojnícky pavilón