MESTO

TURIZMUS


Pozvánka

Mesto Komárno, Slovenksá technická  univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry a  Technická univerzita v Budapešti - Katedra urbanistiky Vás srdecne pozývajú na otvorenie výstavy študentských architektonických diel, ktoré sa zaoberajú vybranými územiami Komárna, spojenú s diskusiou s partnermi, dna 23. mája 2018 o 17:00 hod. Vernisáž sa uskutocní v komárnanskej Novej pevnosti v budove prachárne.