MESTO

TURIZMUS


Priemerné bežné výdavky

Ekonomicky oprávnené náklady podľa §72 ods.5 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách

 

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú Mestom Komárno v roku 2020 (09.02.2021)

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2020 (30.04.2021)

Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finačného príspevku podľa § 71 ods.6 v ZpS Komárno (09.20.2021)

Ekonomicky oprávnené  náklady za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení pre seniorov roku 2020 (09.20.2021)

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú Mestom Komárno v roku 2019 (25.02.2020)

Ekonomicky oprávnené  náklady za sociálnu službu poskytovanú mestom Komárno v roku 2019 (30.04.2020)

Ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu poskytovanú Mestom Komárno  v roku 2018 - útulok (30.04.2019)

Ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení pre seniorov Komárno v roku 2018 (30.04.2019)

Ekonomicky oprávnené  náklady za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení pre seniorov roku 2019 (30.04.2020)

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú Mestom Komárno v roku 2018 (zverejnené 28.2.2019)

Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finačného príspevku podľa § 71 ods.6 v ZpS Komárno (zverejnené 28.2.2019)

Ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu poskytovanú Mestom Komárno  v roku 2017 - útulok 

Ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení pre seniorov Komárno v roku 2017

Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finačného príspevku podľa § 71 ods.6 v ZpS Komárno -2019

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú Mestom Komárno v roku 2017

* Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finačného príspevku podľa § 71 ods.6 v ZpS Komárno -2018