MESTO

TURIZMUS


Primátor mesta

PRIMÁTOR MESTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Béla Keszegh

Sídlo: Hlavná budova mestského úradu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01  Komárno

(1. poschodie)

Tel: 035/2851-212 (sekretariát)
E-mail: primator@komarno.sk
Životopis :  odkaz

Stránkový deň primátora :
Streda :  10,00-12,00

Termín si môžete dohodnúť so sekretariátom primátora na tel. čísle: 035/2851 212,

alebo e-mailom: primator@komarno.sk

Oznámenie o funkciách a majetkových pomeroch - 2019

PREDCHÁDZAJÚCI PRIMÁTORI MESTA:  odkaz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zástupcovia primátora

Primátora zastupuje zástupca primátora. Primátor môže poveriť zastupovaním dvoch
zástupcov primátora, pričom určí ich poradie.

 

I. ZÁSTUPCA PRIMÁTORA


 

 

 

 

  

 


JUDr.  Tamás Varga

Vykonáva funkciu zástupcu primátora na plný úväzok.

Sídlo: Hlavná budova mestského úradu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01  Komárno (1. poschodie)

Tel: 035/2851-214 (sekretariát)
E-mail:  viceprimator@komarno.sk

Stránkový deň viceprimátora:

Utorok:  09,00 - 11,00

Termín si môžete dohodnúť so sekretariátom viceprimátora na tel. č. 035/2851 214
alebo e-mailom: viceprimator@komarno.sk

II. ZÁSTUPCA PRIMÁTORA

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ondrej Gajdáč

Vykonáva funkciu zástupcu primátora na čiastočný úväzok.

Sídlo: Hlavná budova mestského úradu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01  Komárno

(1. poschodie)
Tel: 035/2851-214 (sekretariát)
E-mail: viceprimator@komarno.sk

Stránkový deň viceprimátora:
Utorok:  15,00 - 16,00

Termín si môžete dohodnúť so sekretariátom viceprimátora na tel. č. 035/2851 214

alebo e-mailom: viceprimator@komarno.sk