MESTO

TURIZMUS


Primátori mesta

Na čele slobodného kráľovského mesta Komárno do r. 1848 stál richtár. Funkcia primátora  bola zriadená nariadením ministerstva vnútra zo dňa 4. mája 1848.

Primátori:

 od - do  meno
1848 - 1852 - Jenő Amtman
1861 - 1867 - Jenő Amtman
1867 - 1875 - Kornél Pulay
1875 - 1899 - József Tátray
1899 - 1914 - János Domány
1914 - 1918 - Dr. Géza F. Szabó
      (po ňom nasledovali československí vojenskí  velitelia mesta)
1920 - 1923 - Dr. Ferenc Szijj
1923 - 1935 - György Csizmazia –  richtár
1935 - jún 1938 - Jenő Nagy – vládny komisár
jún 1938 - 15. júl 1939 - Zsigmond Fülöp – richtár
júl 1939 - august 1944 - Gáspár Alapy, primátor zjednoteného mesta
1945 - 1989 - predsedovia miestneho správneho výboru, neskôr  miestneho,
        potom mestského národného výboru
1990 - 2002 - Ing. Štefan Pásztor
2002 - 2010 - MUDr. Tibor Bastrnák
2011 - 2014 - MUDr. Anton Marek
2015 -  2018 - Ing. László Stubendek
       


O primátoroch Komárna

    Na čele slobodného kráľovského mesta Komárno do r. 1848 stál richtár. Funkcia  primátora  bola zriadená nariadením ministerstva vnútra zo dňa 4. mája 1848. Za prvého primátora bol zvolený Jenő Amtman (jeho otec počas viac desaťročí  bol richtárom mesta), ktorý po ukončení právnických štúdií sa stal hlavným prokurátorom mesta, neskôr poslancom snemovne, potom hlavným notárom mesta.
Ako primátor pôsobil do decembra 1852, neskôr krátky čas aj v r. 1861-ben a 1867. ( Medzi tým v časoch rakúskej samovlády mesto viedli vymenovaní vládni komisár) Po ňom v r. 1867 nasledoval Kornél Pulay, ktorý sa v r. 1875  stal poslancom snemovne. Novým primátorom  sa stal József Tátray. V r. 1899 bol zvolený János Domány, ktorý stál na čele mesta do jari 1914. Za toto obdobie veľa pracoval za rozvoj Komárna. Spomínané osobnosti ako vyštudovaní právnici sa postupne vypracovali až do funkcie primátora. Medzi r. 1914 – 1918 primátorom Komárna bol dr. Géza F. Szabó, kandidát za Stranu nezávislosti.
    Po 10. januári 1919, keď Komárno obsadili československí legionári, vedenia mesta prebrali vojenskí velitelia. (najprv taliansky plukovník Edigio Maccaluso, neskôr francúzsky dôstojník Gerges Bonnaud) Medzi r. 1920 – 1923 bol vymenovaným primátorom dr. Ferenc Szijj. Od r. 1923 do 1935 pôsobil v meste zvolený richtár, György Csizmazia, socialistický sústružník. V r. 1935 mesto hospodársky skrachovalo. Samospráva bola rozpustená a Bratislavský štátny úrad vymenoval za vládneho komisára Jenőho Nagya, riaditeľa banky. V júni 1938 zvolili za primátora Zsigmonda Fülöpa, riaditeľa banky, miestneho historika, známu osobnosť verejného života v Komárne,  člena Zjednotenej Maďarskej Strany.
     Od 15-ho júla 1939 primátorom zjednoteného mesta sa stal Gáspár Alapy, ktorý v predošlých rokoch pôsobil mestský notár, zástupca primátora a primátor v Komárome – v Maďarsku. Na jeseň r. 1944  ho fašisti odvliekli do koncentračného tábora, kde zomrel 5. februára 1945.
    Po druhej svetovej vojny až do roku 1990 v meste neexistovala ozajstná samospráva a primátor. V prvých slobodných voľbách sa stal primátorom Ing. Štefan Pásztor, jeho následníkom sa v r. 2002 stal MUDr. Tibor Bastrnák. Jeho po dvoch volebných cykloch vystriedal MUDr. Anton Marek, ktorého následníkom sa v roku 2015 stal Ing. László Stubendek.

Mihály Mácza