MESTO

TURIZMUS


Projekty

2019

Projekty a žiadosti o dotáciu podané v roku.2019

 

2018

Projekty a žiadosti o dotáciu podané v období 01.2018 - 06.2018

Európa pre občanov: Sieť pre úspešnosť sociálnych podnikov

 

FB stránka projektu:
 

Interaktívny tematický park v Komárne: 
http://www.komarno.sk/sk/interaktivny-tematicky-park-v-komarne_4485-n.html
 

2017

1.Výzva na čerpanie finančných prostriedkov na financovanie projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prírodných hodnôt.

 

2016

1. Fond Prvej stavebnej sporiteľne: Bezbariérový chodník na Palatínovej ulici v Komárne (výška dotácie 4700 EUR)

2. " Pristáť na dvoch brehoch... " - záverečná správa 

3. Projekty pre výstavbu nového Dunajského mostu s nadväzujúcou cestnou sieťou,  slúžiaceho ako nástroj pre spoločný hospodársky rozvoj miest Komárno – Komárom a ich priľahlého regiónu 

4. Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov a rozvojových programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj 

        --  Strategický plán spoločného rozvoja

        --  Budujeme partnerstvá

        --  Spoločná stratégia

                   --  Zosuladenie_UPD_KNSK_KNHU    --  textová časť

                   --  KOMARNO_KOMAROM_Výkres     --  časť "A"

                   --  KOMARNO_KOMAROM_Výkres     --  časť "B"


5. Terénna sociálna práca v Komárne

 

Zrealizované projekty z fondov EU v programovom období 2007-2013:

 

Realizácia: 2014 - 2015

ROP, Regionálny operačný program: Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne -
Výška nenávratného finančného príspevku: 1.854.144 EUR

 

Realizácia: 2012 - 2014

HUSK, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika: Rozšírenie sprístupnených kazemát pevnostného systému Komárna a Komáromu -
Výška nenávratného finančného príspevku: 570.361 EUR

 

Realizácia: 2010 - 2012

ROP, Regionálny operačný program: Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie -
Výška nenávratného finančného príspevku: 1.524.000 EUR