MESTO

TURIZMUS


Realizácia investícií za štvrť milióna eur

Zastupiteľstvo rozhodlo o finančnom balíčku vo výške 249 tisíc eur určenom na rozvoj, ktorého cieľom je v prvom rade zlepšenie životných podmienok v meste. Realizácia sa v najbližších mesiacoch dotkne viacerých oblastí. "Najväčšia časť  - 182 tisíc eur - je z investičného základu, avšak poslanci odsúhlasili aj 59 tisíc eur zo svojich rezerv - uviedol viceprimátor Béla Keszegh. Investovať sa bude do detských ihrísk, parkovísk, stojok pre veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad, jesennú výsadbu stromov, ale vznikne aj fitness park a priestor na rekonštrukciu fontány na Kossuthovom námestí.

Súčasť investičného balíčka                                                             (EUR)
Revitalizácia fitness parku pred tremálnym kúpaliskom                   30 000
Vybudovanie parkovísk na Komenského a Vodnej ulici                   13 000
Detské ihriská na Ulici Selyeho a Klapkovom sídlisku                     20 000
Vybudovanie parkovísk na Klinčekovej ulici                                     30 000
Spojovací projekt Elektrárenskej cesty a Hlbokej ulice                    10 000
Oprava stojky na kontajnery na Špitálskej uici                                 10 000
Oprava chodníka medzi ulicami E. B. Lukáča a Slobody                 20 000
Výstavba detského ihriska na Dvorskej ulici                                     10 000
Výstavba detského ihriska na Ulici E. B. Lukáča                              10 000
Budovanie vpustov pre dažďovú vodu na Lesnej ulici                      12 000
Vybudovanie časti chodníka v Novej Stráži                                      10 000
Doplnenie sumy na zateplenie budovy MŠ v Novej Stráži                  7 000
Oprava mestských detských ihrísk                                                    20 000
Oprava fontány na Kossuthovom námestí                                          8 000
Oprava chodníka na Petőfiho ulici                                                    10 000
Výsadba stromov                                                                                7 000
Oprava asfaltového povrchu priestranstva vedľa ihriska Žihadielko 12 000
Vymedzenie parkovísk na Seressovej ulici                                         2 000
Osvetlenie telocvične ZŠ na Pohraničnej ulici                                    8 000