MESTO

TURIZMUS


Rekonštrukcia Župného domu pokračuje

V tomto roku získa nový šat ďalšia časť jednej z najkrajších budov centra Komárna. Práce sa uskutočňujú nielen na fasáde, ale aj vo vnútri - samospráva investuje na obnovu fasády i vnútorných priestorov na prízemí 135 tisíc eur.
Postupná rekonštrukcia Župného domu začala pred dvomi rokmi, najprv to bolo jedno krídlo prízemia, vlani dostala nový šat druhá polovica prízemia a hlavné priečelie budovy. V tomto roku pokračujú práce vonku aj vo vnútri súčasne. V interiéri sa za 30 tisíc eur dokončuje oprava poslednej etapy prízemia, vďaka čomu bude možné opätovne využívať celé prvé nadzemné podlažie.
- Považujeme za dôležité, aby sme obnovovali historické budovy, ktoré stavali naši predkovia. V prípade Župného domu je vidieť ten dlhoročný proces, vďaka ktorému sa opätovne stane pýchou nášho mesta. Obnoví sa aj okolie budovy, po skrášlení blízkeho centrálneho parku prichádza na rad aj oprava cesty, vrátane zmodernizovania inžinierskych sietí vedúcich pod ňou. Kráčame vpred rozhodnými krokmi - uviedol primátor László Stubendek.
Pokračovanie rekonštrukcie fasády Župného domu, dotýka sa dvoch strán prednej časti, bude stáť 104.278 eur.
- Keďže ide o kultúrnu pamiatku, práce vykonávajú reštaurátori na základe presných štúdií. Zhotoviteľom prác je spoločnosť RENON, s.r.o., pod vedením Ondreja Csutortokiho, s ich prácou sa stretávame na viacerých miestach Komárna. Pod ich rukami ožili napríklad obe brány historickej pevnosti, alebo napríklad fasáda kostola sv. Ondreja. Práce na Župnom dome potrvajú do konca októbra - povedal viceprimátor Béla Keszegh.
Verejné obstarávanie zahŕňa celé priečelie, ktoré bude reštaurované po častiach. Práce však pokračujú v závislosti od toho, akú čiastku schváli mestské zastupiteľstvo.
- V takejto forme sa podarilo vybojovať ešte výhodnejšiu cenu, pôvodná suma nákladov klesla o tisíce eur. Rovnako pri plánovaní ďalších úsekov je možné odobriť pri rozhodovaní o rozpočte presné sumy - dodal Béla Keszegh.
- Pôvodná budova Župného domu bola postavená v roku 1798, v neskoro barokovom štýle. Prvá prestavba sa uskutočnila v roku 1813, keď sa na nej objavili typické formy klasicistického staviteľstva. Súčasné riešenie priečelia sa zrodilo pri prestavbe v 80-tych rokoch 19. storočia - pripomenul históriu budovy primátor László Stubendek.