MESTO

TURIZMUS


Silvestrovská zábava na Klapkovom námestí

Ani tento rok nebude chýbať koncoročná veselica na Klapkovom námestí. Finančné prostriedky vyčlenené na tento účel mesto Komárno poslalo pre obete prešovskej tragédie, ale vďaka sponzorom sa spoločná rozlúčka so starým rokom predsa len uskutoční.
Na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva, poslanci rozhodli, že mesto Komárno pošlem 3 tisíc eur do Prešova na pomoc pre obetiam tragédie. V tejto sume boli zahrnuté výdavky na ohňostroj a zábavu.
Avšak ani Komárňania, ani v Komárne oslavujúci ľudia sa nemusia zrieknuť spoločnej zábavy. Vďaka spoločnosti Darton bude DJ na námestí púšťať hudbu od desiatej hodiny večernej až do jednej hodiny nočnej. K dobrej nálade prispeje aj výnimočná svetelná show premietaná na budovy. Posledné sekundy roka budeme odpočítavať pomocou laserového projektoru.
Na námestí sa bude predávať občerstvenie, a za symbolickú cenu si prítomní môžu kúpiť aj silvestrovský párok. Párky a ostatné občerstvenie zabezpečí firma Food Truck. Po polnoci každého srdečne očakávame na novoročný prípitok so šampanským.