MESTO

TURIZMUS


Slávnostné odovzdanie detského ihriska

Prebehlo oficiálne odovzdanie obnoveného detského parku pri Dôstojníckom pavilóne v hodnote 40 tisíc eur, ktorého väčšiu časť financovali pán Őszi József  a pani Őszi Eszter. Aj touto cestom im ďakujeme na veľkorysú podporu.