MESTO

TURIZMUS


Slávnostná spomienka na kráľa sv. Ladislava

Slávnostná spomienka na kráľa sv. Ladislava

z príležitosti 940. výročia jeho nástupu na trón a 825. výročia vyhlásenia za svätého
Komárno, 29. júla 2017 (sobota)
16.30 Nová pevnosť, Pracháreň – konferencia
18.00 Kostol sv. Ondreja – slávnostná svätá omša
Slávnostná spomienka bude prebiehať v maďarskom jazyku.