MESTO

TURIZMUS


Sociálna práca v jedálni

Harmonogram prevádzky školských jedální  v období letných prázdnin 2020 a na školský rok 2020/2021

 

 od - do  Školská jedáleň a číslo účtu ŠJ
 1.7.2020.-.3.7.2020  ŠJ  Ul pohraničná 9, Komárno
SK63 5200 0000 0000 1019 7599
 6.7.2020 - 10.07.2020  ŠJ  Ul pohraničná 9, Komárno
SK63 5200 0000 0000 1019 7599
 13.7.2020 - 17.7.2020  ŠJ  Komenského ul. 3, Komárno
SK45 5200 0000 0000 1015 1654
 20.7.2020 - 24.7.2020  ŠJ  Ul. práce 24, Komárno
SK13 5200 0000 0000 1019 4910
 27.7.2020 - 31.7.2020  ŠJ Ul. práce 24, Komárno
SK13 5200 0000 0000 1019 4910
 3.8.2020 - 7.8.2020  ŠJ Ul. mieru 2, Komárno
SK76 5200 0000 0000 1879 2050
 10.8.2020 - 14.8.2020  ŠJ  Rozmarinová 1, Komárno
SK08 5200 0000 0000 1017 9286
 17.8.2020 - 21.8.2020  ŠJ  Eötvösova ul. 39,  Komárno
SK20 5200 0000 0000 1010 4380
 24.8.2020 - 31.8.2020 sanitárny týždeň (6 dní) pre všetky školské zariadenia,
vyučovanie sa začína 02. 09. 2020 (streda)
 02.09.2020 - 30.06.2020  ŠJ Ul. mieru 2, Komárno
SK76 5200 0000 0000 1879 2050