MESTO

TURIZMUS


Štruktúra a organizačný poriadok

 

Organizačný poriadok MsÚ v Komárne platná od 1. septembra 2020,

 Príloha č. 1 - Náplň práce odborov a oddelení

Príloha č. 2 - Organizačná štruktúra

Organizačný poriadok MsÚ v Komárne platná od 1. marca 2019,

 Príloha č. 1 - Organizačná štruktúra

Príloha č. 2 - Náplň práce odborov a oddelení

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku MsZ zo dňa 28.7.2018
Dodatok organizačného poriadku
platný od 15.05.2018, Príloha č. 2 - Náplň práce odborov a oddelení

Organizačný poriadok MsÚ v Komárne platná od 1. augusta 2017, príloha č. 1

Náplň práce odborov a oddelení

Príloha č.1 organizačnej štruktúry MsÚ v Komárne platná od 1. februára 2017

Dodatok Organizačného poriadku platný od 1. februára 2017

Organizačná štruktúra MsÚ v Komárne platná od 1. mája 2016, príloha č.1

Organizačná štruktúra MsÚ v Komárne platná od 1. septembra 2015

Dodatok Organizačného poriadku platný od 1. septembra 2015

Organizačný poriadok MsÚ v Komárne platný od 1. apríla 2013