MESTO

TURIZMUS


Upozornenie na pohyb podozrivých osôb

Mesto Komárno upozorňuje obyvateľov mesta Komárna na pohyb podozrivých osôb v miestach bydliska. Podozrivé osoby sa predstavujú ako pracovníci spoločnosti Clean City spol. s.r.o. a oslovujú obyvateľov mesta s ponukou pomocných prác ako sú zametanie a zber komunálne odpadu a pod.

Na základe oznámenia občanov o množiacich sa krádežiach, ktoré úzko súvisia s pohybom podozrivých osôb prezentujúcimi sa falošným spôsobom od spoločnosti Clean City spol. s.r.o., vyzývame a zdvorilo žiadame občanov o vzájomnú obozretnosť.

V prípade, že budete takto oslovení nevpúšťajte cudzie osoby do domu.

Týmto Vás prosíme, aby ste venovali pozornosť každej podozrivej osobe, ktorá sa vyskytne v okolí Vášho bytového domu. V prípade akejkoľvek registrácie pohybu podozrivých osôb kontaktujte v čo najkratšom čase priamo linku č. 158 alebo Mestskú políciu v Komárne na linke č.159.