MESTO

TURIZMUS


Uznanie pre úspešných kajakárov Komárna

Najvyšší predstavitelia mesta prijali kajakárov, ktorí sa vrátili z majstrovstiev sveta. Počas stretnutia porozprávali svoje zážitky a vedenie mesta ocenilo ich úspech slovne aj finančne.

Po úspechoch na majstrovstvách Európy žali komárňanský športovci úspechy aj na majstrovstvách sveta. Fascinujúci bolo debut Adama Boteka v kategórii dospelých, ktorý na svojich prvých majstrovstvách sveta získal striebro. Tento 20 ročný športovec súťažil v disciplíne K2 spolu s Petrom Gelle pod vedením Petra Likéra a medailu získali v 1000 m plavbe. Peter Gelle pochádza zo Štúrova, jeho starý rodičia však majú korene v obci Iža, Botek Adam pochádza z obce Virt a trénuje v mestskom športovom klube, dnes ešte ako amatér, v blízkej budúcnosti však už ako profesionál.
László Stubendek, primátor mesta, vyjadril svoje potešenie, že v našom meste sa pokračuje v tradíciách vodných športov a za pomoci vysokej odbornej prípravy vyrastajú takýto úspešní športovci, ktorí tvoria vzory pre mladú generáciu.
Stretnutia sa zúčastnil aj Juraj Tarr a Erik Vlček. Vlček súťažil v dvoch disciplínach, a to K2 500 a K4 500, skončil na 4. a 5. mieste. Tarr súťažil v štvorkajaku. Športovcov doprevádzal predseda klubu László Broczky, bývalý predseda klubu Tibor Soós a masér Igor Viszlai, ktorý je najrýchlejším kajakárom medzi masérmi.
Po rozhovoroch odovzdal primátor mesta finančné odmeny, ktoré prináležia za získanie striebornej medaily Adamovi Botekovi a jeho trénerovi  Petrovi Likérovi. Športovcov teraz čaká zaslúžený oddych, pretože onedlho začína tvrdá práca. Začínajú prípravy na jubilejnú 60. Komárňanskú veľkú cenu, na ktorej sa zúčastnia skutočne veľké športové osobnosti. Komárňanský Kajak & kanoe klub patrí na Slovensku k najstarším športovým klubom.