MESTO

TURIZMUS


Vážení občania

Nitriansky samosprávny kraj v rámci doplnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb chce získať čo najviac podnetov od obyvateľov žijúcich na jeho území. Preto pripravili elektronický dotazník, ktorý je zameraný na prieskum potrieb a spokojnosti v oblasti poskytovania sociálnych služieb v Nitrianskom kraji. Odpovede z dotazníka pomôžu pri dopracovaní Koncepcie rozvoja sociálnych služieb, najmä správne sa rozhodnúť, na ktoré služby sa májú viac zamerať. Tento dotazník je určený pre všetkých obyvateľov Nitrianskeho kraja. Tých, ktorí sociálne služby už dnes využívajú, alebo ich táto oblasť zaujíma. Dotazník je anonymný a výsledky po ich spracovaní zverejneníme na webovej stránke kraja. Za Váš úprimný názor, čas a ochotu Vám vopred ďakujeme. Termín vyplnenia dotazníka: do 29. júla 2019.

 

Dotazník nájdete : TU