MESTO

TURIZMUS


Vyplňte dotazník o MHD!

Koncom roka sa rozhodne, aká firma a za akých podmienok bude prevádzkovať mestskú hromadnú dopravu v Komárne po dobu ďalších 10 rokov. Mestský úrad sa bude snažiť podmienky stanoviť na základe dopytu a preferencií občanov mesta, preto Vás prosíme o vyplnenie online dotazníka ohľadne témy MHD!
Za ostatné štyri roky sa počet vydaných cestovných lístkov znížil o 60 tisíc, avšak ešte vždy sa ich na štyroch mestských linkách predalo 243 tisíc. Mesto muselo dotovať hromadnú dopravu sumou 214 tisíc eúr z rozpočtu mesta oproti predchádzajúcemu meranému obdobiu, kedy to bolo 161 tisíc. V súčasnosti brázdi cesty mesta 5 autobusov, jeden veľký 26 ročný, tri stredne veľké trojročné a jeden menší 16 ročný.

Online dotazník nájdete tu: https://goo.gl/LA7Nwu