MESTO

TURIZMUS


Z kultúrneho fondu dostalo dotáciu 126 žiadateľov

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o pridelení dotácií z kultúrneho fondu v celkovej sume 76 tisíc eur. Vďaka tejto podpore zo strany mesta sa počas roka uskutoční množstvo podujatí, kultúrnych programov a publikácií.
 

V tomto roku možno v rámci kultúrneho fondu prerozdeliť 80 tisíc eur, o 95 percentách tejto sumy, tj. o sume 76 000 eur poslanci už rozhodli. Najväčšej finančnej podpory sa aj v tomto roku ušlo viacdňovým festivalom, každý z nich dostal po 2 tisíc eur. Medzi 126 žiadateľmi, ktorí dotáciu dostali, boli školy, občianske združenia a iné organizácie.
 

"Odborná komisia plánuje upresniť všeobecne záväzné nariadenie o prideľovaní finančných príspevkov z kultúrneho fondu, a chceme žiadať ďalšie informácie aj vo formulári, ktorý je prílohou žiadosti. Cieľom je, aby pravidlá, na základe ktorých dotácie prideľujeme, boli ešte viac transparentné a spravodlivé" - uviedla poslankyňa a zároveň predseníčka komisie pre školstvo a kultúru Tímea Szénássy. "S radosťou vidíme, koľko zaujímavých podujatí obohatí aj v tomto roku ponuku programov, a k tomuto významnou mierou prispieva aj mesto." - dodáva.
 

Zoznam úspešných žiadostí a presné sumy finančného príspevku nájdete : TU