MESTO

TURIZMUS


Zabehni po stopách histórie!

Dňa 28. apríla 2019 sa uskutoční 45. medzinárodný pouličný beh Komárno - Komárom. Zabehnite si po stopách histórie a dobyte najväčší pevnostný systém v strednej Európe. Poďme spolu spojiť oba brehy Dunaja!
 
https://www.youtube.com/watch?v=j8aA-N2gQV0