MESTO

TURIZMUS


Zmenšia sa zápchy na Ul. Komenského

Pravidelne každé ráno a poobede sa vytvárajú dopravné zápchy na Ul. Komenského, nakoľko mnoho vozidiel prichádza do centra po tomto rušnom úseku. Vďaka investíciám realizovaným v októbri sa môže táto situácia zlepšiť, nakoľko mesto vybuduje odbočovací pruh a vynovevé budú aj semafory.

Jedným z kritických úsekov Komárňanskej dopravy je Ul. Komenského, kde sa niekoľko krát denne vytvárajú dopravné zápchy. Nie je zriedkavé, že v ranných a poobedňajších hodinách dopravnej špičky sa vodiči dostávajú cez križovatku až na tretiu „zelenú“. Do tohtoročného plánu investícií sa dostalo prioritne aj rozšírenie a obnovenie konca Ul. Komenského v križovatke s Ul. Rákócziho. To v sebe zahŕňa vybudovanie odbočovacieho pruhu v celkovej dĺžke 84 m. Taktiež budú na križovatke obnovené semafory. Tie budú vybavené digitálnym systémom sledovania premávky, ktorý bude prepínanie semafórov prispôsobovať tak, aby bol prechod križovatkou rýchly a plynulý. Nový digitálny riadiaci systém poskytne možnosť aj na zosúladenie signálov s ostanými križovatkami, čo urýchly premávku prechodzej dopravy a tá môže skôr opustiť mesto. „Teší ma, že aj poslanci podporili túto investíciu, nakoľko týmto mesto spláca svoj starý dlh. Doprava sa môže stať nie len plynulejšou, ale aj bezpečnejšou. Vďaka hospodárskym výsledkom mesta sa na realizáciu investícií môže tento rok vynaložiť z vlastného rozpočtu mesta viac ako 1 mil. eur, medzi ktorými je aj rekonštrukcia Ul. Komenského“ – povedal László Stubendek, primátor mesta.