MESTO

TURIZMUS


Zápis detí do prvého ročníka

Oznámenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v meste Komárno 

Mesto Komárno oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo  2020/10610:1-A1030 v dňoch:


15. apríla 2020 od 08:00 do 17:00,
16. apríla 2020 od 08:00 do 17:00 a
17. apríla 2020 od 08:00 do 17:00

na jednotlivých základných školách v meste Komárno.


Zápis sa uskutoční pre deti, ktoré do 31. 08. 2020 dovŕšia 6. rok veku.

Celé oznámenie nájdete: TU