MESTO

TURIZMUS


Strategický plán spoločného rozvoja

Strategický plán spoločného rozvoja miest Komárno a Komárom
Komárno - strategický plán spoločného rozvoja miest Komárno a Komárom je na svete. Projekt bol realizovaný v rámci Programu maďarsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce Budujeme Partnertstvá s finančnou podporou Európskej únie.

Obe mestá získali na projekt „Zosúladenie územnoplánovacích dokumentácií” spolu 136.900 eur. Strategický plán rozvoja oboch miest využíva v prvom rade výhody ich geografickej polohy a zároveň vytvára nové možnosti, napríklad v oblasti zamestnanosti.

„V podstate stanovujeme dlhodobú koncepciu rozvoja obidvoch miest. A fakticky komparatívne výhody jednej časti a druhej časti sa vzájomne prelínajú a využijú, a myslím si, že si navzájom pomôžu. Zatiaľ, myslím si, že takéto možnosti neboli, aby sme koncepčne zvládli tieto problémy a porovnávali a hľadali určité rezervy, kde by sme tieto nedostatky, povedzme v pracovných možnostiach využili.” – uviedol v súvislosti so strategickým plánom projektant Ing. arch. Vojtech Zelina.

Mestá Komárno a Komárom disponujú takmer ojedinelými danosťami – sú šťastným prienikom rôznych druhov dopravy.

„Je veľmi málo tak situovaných miest, ktoré sa rozprestierajú medzi dvoma hlavnými mestami zhruba na polceste, pri Dunaji a majú k dispozícii tri spôsoby dopravy. Ba dokonca, ja by som pridal aj štvrtý, pretože v prípade leteckej dopravy – či už hovoríme o Bratislave alebo o Budapešti – je 70, 80 či 100 kilomterov skutočne malá vzdialenosť.” – vysvetľuje József Siklósi, hlavný arhcitekt Komáromu a Vojtech Zelina dodáva: „Tu si treba uvedomiť širokospektrálne európske pomery. Fakticky Dunajská stratégia stanovuje prepojenie západnej Európy s východnou Európou aj prostredníctvom Dunaja. A túto možnosť fakticky poskytuje aj táto koncepcia, kde vytvára podmienky napríklad na vytvorenie traskontinentálneho multimodálneho prístavu, kde budú prepojené doprava vodná, železničná, aj cestná doprava.”

Na svojom zasadnutí dňa 29. marca schválila samospráva mesta Komárno strategický plán spoločného rozvoja jednohlasne. Bolo to významným míľnikom projektu, ale József Siklós, zástanca praktického života tvrdí: „Skutočnými výsledkami budú veci, ktoré budú nasledovať – ak obe mestá nezostanú pri tom, že odfajkli tento projekt, a zamerajú sa na drobnejšie, menšie oblasti života – v rámci stavebníctva, zostaňme teraz prísne v oblasti stavebníctva a rozvoja mesta – a spoločne budú hľadať riešenia na tieto problémy. Myslím si, že psou povinnosťou oboch miest je spolupracovať a napredovať ďalej menšími krokmi v oblasti spoločného rovoja, i v ďalších oblastiach: v zdravotníctve, kultúre, športe a doprave.”

Toto všetko sa môže uskutočniť v druhej fáze projektu, v rámci ktorej možnosti dané strategickým plánom zapracujú obe mestá v súlade s právnymi predpistmi toho-ktorého štátu do svojich plánov územného rozvoja.


Momentka z workshopu účastníkov
Foto: Milan Drozd

Záverečná konferencia spojená s tlačovou konferenciou sa bude konať v Komárne (SK) dňa 25.mája 2012 o 10:00 hod. v konferenčnej sále Univerzity J.Selyeho pri Pevnosti. Cieľom konferencie je prezentácia Spoločného Strategického Rozvojového Dokumentu oboch miest, pre odbornú a laickú verejnosť, na ktorú Mesto Komárno touto cestou pozýva každého záujemcu.