Námestie generála Klapku
Európsky dvor 1
Európsky dvor 2
Európsky dvor 3
Palatínova ulica
Dôstojnícky pavilón
Nádvorie dôstojníckeho pavilónu
Ulica župná
Pohľad z veže MsÚ
Termálne kúpalisko
Kúpalisko
Detské Ihrisko
Park Anglia
Park F. Lehára
Bastion VI
Nádvoria bastionu VI
Bastion II - retrachement
Námestie L. Kossutha
Sklápací most
Križovatka NZ-BA-KM
Križ. na Eötvösovej ulici
Alžbetin ostrov
Monostorská pevnosť
Lodenice
Prístav
Železničný most cez Dunaj